کمپین بسته های میلیونی همراه اول، کمپینی است که در آن به ۶۰ نفر از مشترکان همراه اول که از ابتدای آذر تا انتهای بهمن ماه  سال ۹۷ اقدام به فعالسازی بسته اینترنت کنند به قید قرعه، ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان جایزه اهدا می گردد.


شرایط شرکت در قرعه کشی:

  تمام مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول که از اول آذر ماه اقدام به فعالسازی بسته های اینترنت (ساعات مشخص، شبانه نامحدود، یک روزه، هفت روزه، سی روزه، سه ماهه، شش ماهه، یکساله)، بسته اینترنت همراهی، بسته های ترکیبی (بسته های شامل مکالمه، اینترنت و پیامک) و یا بسته اینترنت مدار فیروزه ای کنند در قرعه کشی بزرگ همراه اول شرکت داده می شوند.

  در این طرح مشترکین به ازای هر ۱۰۰ تومان خرید بسته های اینترنت، ۱ امتیاز، معادل ۱ شانس شرکت در قرعه کشی کسب می کنند و با فعالسازی بسته اینترنت همراهی  (از درگاه *۱۰۰۰*۲۱#) امتیاز ۲ برابر (هر ۱۰۰ تومان ۲ امتیاز) کسب می کنند.

  قرعه کشی بصورت ماهانه در ۳ ماه (آذر، دی، بهمن) انجام می شود.

  امتیازات کسب شده توسط مشترکین از ابتدای آذر ماه به صورت تجمعی محاسبه می شود. به عنوان مثال اگر مشترکی در آذر ماه ۱۰۰ امتیاز کسب کرده باشد با این امتیاز در قرعه کشی اول شرکت می کند و در صورتی که در دی ماه نیز ۵۰ امتیاز کسب کند وی با ۱۵۰=۵۰+۱۰۰ امتیاز در قرعه کشی شرکت داده خواهد شد.

  مشترکین هر یک از بسته های شامل اینترنت همراه اول را از هر درگاهی فعال کنند مشمول قرعه کشی می شوند.

  جهت فعالسازی بسته اینترنت مشترکین می توانند از طریق هریک از روش های زیر اقدام کنند:

      شماره گیری کد *۱۰۰*۲#

      مراجعه به سایت همراه اول و خرید آنلاین بسته از طریق فروشگاه همراه اول

      فعالسازی بسته اینترنت همراهی با شماره گیری کد *۱۰۰۰*۲۱#

      فعالسازی بسته از طریق اپلیکیشن و یا پرتال همراه من

      فعالسازی بسته های ساعتی مدار فیروزه ای با شماره گیری کد *۱۲۱*۲#

      شماره گیری کد *۱۰*۳۲#

      سامانه پیامکی ۱۰و یا ۸۰۸۰

      شماره گیری کد *۱*۵۲#

      فعالسازی از درگاه های جیرینگ

      فعالسازی از سایر درگاه های فعالسازی بسته های همراه اول

  با فعالسازی بسته های رایگان، بسته های هدیه و بسته های سازمانی امتیازی برای مشترک لحاظ نمی گردد.

  مشترکین می توانند جهت استعلام امتیاز خود در قرعه کشی کد *۱۰*۳۲۳*۰# را شماره گیری کنند.

 

منبع: موبایلیکا