هر کدام از اپراتورهای از کدهای مختلفی برای افزایش شارژ و اعلام مانده حساب و سایر سرویس های خود استفاده می کنند، با استفاده از این سرویس می‌توانید با شماره‌گیری کدهای دستوری مورد نظر، به منوی سرویس‌دهی رایتل دسترسی پیدا کنید:

§         مشاهده و درخواست بسته

§         مشاهده صورت‌حساب و میزان اعتبار

§         تنظیمات سرویس‌ها

کدهای دستوری در ادامه ....

فهرست کدهای دستوری رایتل


کد دستوری

توضیحات

*130#

سرویس‌ها (فعال‌سازی/غیر فعال‌سازی و تنظیمات
سرویس‌های دوستان و خانواده، تماس‌های از دست رفته و گزارش تماس)

*133#

فعال‌سازی و استفاده از سرویس انتقال اعتبار (ویژه سیم‌کارت‌های اعتباری و دیتا)

*140#

مشاهده اعتبار (سیم‌کارت اعتباری)
مشاهده صورت‌حساب (سیم‌کارت دایمی)

*141#

افزایش اعتبار از طریق شارژ عادی با کد دستوری #رمز شارژ *141*
(
ویژه سیم‌کارت‌های اعتباری و دیتا)

*142#

درخواست بسته (ویژه سیم‌کارت‌های دایمی و اعتباری)
مشاهده بسته‌های موجود

*144#

گزارش حساب
گزارش بسته‌های موجود

*145#

افزایش اعتبار از طریق شارژ شورانگیز با کد دستوری #رمز شارژ *145*
(ویژه سیم‌کارت‌های اعتباری و دیتا)

*146#

مشاهده شارژ شورانگیز
(
ویژه سیم‌کارت‌های اعتباری و دیتا)

*444#

استفاده از سرویس به جای من با استفاده از کد دستوری *444*09xxxxxxxxx#
(ویژه سیم‌کارت‌های دایمی و اعتباری)

*211#

استعلام شماره سیم کارت

*210#

فعال/غیرفعال سازی سرویس رومینگ بین الملل