ussd


در مطلب قبل کدهای دستوری طلایی 555 آورده شد و در این مطلب قصد داریم به معرفی کدهای دستوری و تلفن های گویای ویژه خدمات ایرانسل بپردازیم. شما با استفاده از این کدها می توانید عملیات فعال سازی و غیر فعالسازی انواع و اقسام خدمات ایرانسل را به راحتی و با وارد کردن چند کد USSD ساده انجام دهیم در زیر سعی شده تا اکثر کدهای پر کاربرد به همراه توضیحی درباره آنها برای شما شرح داده شود.


مشاهده جدول کدها در ادامه....


کدهای دستوری ویژه سیم کارت های اعتباری


کد منوی اصلی:

 

تلفن گویا:  شماره گیری 700

 

کد دستوری: #555*

 

کد اتصال به اپراتور:

 

تلفن گویا:  شماره گیری 700 و سپس فشردن دکمه 0

 

کد دستوری: -

 

کد استعلام مانده حساب:

 

تلفن گویا: شماره گیری 700 و سپس فشردن دکمه 1 و سپس 1

 

کد دستوری: #2*1*555*

 

کد منوی تغییر زبان:

 

تلفن گویا: شماره گیری 700 و سپس فشردن دکمه 2

 

کد دستوری: #3*4*555*

 

کد تغییر زبان به فارسی:

 

تلفن گویا: شماره گیری 700 و سپس فشردن دکمه 2 و سپس 1

 

کد دستوری: #1*3*4*555*

 

کد تغییر زبان به انگلیسی:

 

تلفن گویا: شماره گیری 700 و سپس فشردن دکمه 2 و سپس 2

 

کد دستوری: #2*3*4*555*

 

کد منوی خدمات ام تی ان ایرانسل:

 

تلفن گویا: شماره گیری 700 و سپس فشردن دکمه 3

 

کد دستوری: -

 

کد منوی خدمات پیامگیر و بازیابی تماس ناموفق:

 

تلفن گویا: شماره گیری 700 و سپس فشردن دکمه 3 و سپس 1

 

کد دستوری: #5*4*555*

 

کد فعال سازی پیامگیر صوتی:

 

تلفن گویا: شماره گیری 700 و سپس فشردن دکمه 3 و سپس 1 و سپس 1

 

کد دستوری: #1*5*4*555*

 

کد فعال سازی بازیابی تماس های ناموفق:

 

تلفن گویا: شماره گیری 700 و سپس فشردن دکمه 3 و سپس 1 و سپس 3

 

کد دستوری: #2*5*4*555*

 

کد حذف تمامی خدمات پیام گیر:

 

تلفن گویا: شماره گیری 700 و سپس فشردن دکمه 3 و سپس 1 و سپس 4

 

کد دستوری: #3*5*4*555*

 

کد درخواست تنظیمات MMS:

 

تلفن گویا: شماره گیری 700 و سپس فشردن دکمه 3 و سپس 5

 

کد دستوری: #1*4*555*

 

کد درخواست تنظیمات اینترنت همراه:

 

تلفن گویا: شماره گیری 700 و سپس فشردن دکمه 3 و سپس 6

 

کد دستوری: #2*4*555*

 

کد منوی سرویس فهرست طلایی:

 

تلفن گویا: -

 

کد دستوری: #7*3*555*

 

کد ثبت شماره در فهرست طلایی:

 

تلفن گویا: -

 

کد دستوری: #1*7*3*555*

 

کد حذف شماره از فهرست طلایی:

 

تلفن گویا: -

 

کد دستوری: #2*7*3*555*

 

کد مشاهده فهرست طلایی:

 

تلفن گویا: -

 

کد دستوری: #3*7*3*555*

 

کد شارژ مجدد:

 

تلفن گویا: شماره گیری 700 و سپس فشردن دکمه 4 و سپس وارد کردن کد 12 و یا 16 رقمی شارژ ایرانسل

 

کد دستوری: #شماره 12 و یا 16 رقمی پین کد شارژ ایرانسل*141*

 

کد شارژ شگفت انگیز:

 

تلفن گویا: -

 

کد دستوری: #شماره 12 و یا 16 رقمی پین کد شارژ ایرانسل*144*

 

کد سرویس خط به خط:

 

تلفن گویا: شماره گیری 700 و سپس فشردن دکمه 3 و سپس 8

 

کد دستوری: #رمز*مبلغ به ریال*شماره مقصد*142*

 

کد منوی تغییر طرح تعرفه:

 

تلفن گویا: شماره گیری 700 و سپس فشردن دکمه 7

 

کد دستوری: #3*555*

 

کد طرح های تعرفه اعتباری:

 

تلفن گویا: شماره گیری 700 و سپس فشردن دکمه 7 و سپس 1

 

کد دستوری: #4*3*555*

 

کد انتقال از اعتباری به دائمی:

 

تلفن گویا: شماره گیری 700 و سپس فشردن دکمه 7 و سپس 4

 

کد دستوری: #9*1*555*

 

کد طرح های تعرفه تشویقی:

 

تلفن گویا: شماره گیری 700 و سپس فشردن دکمه 7 و سپس 5

 

کد دستوری: #3*555*

 

کد منوی اطلاعات حساب:

 

تلفن گویا: شماره گیری 700 و سپس فشردن دکمه 7 و سپس 8

 

کد دستوری: #8*7*140*

 

کد طرح تعرفه فعلی:

 

تلفن گویا: شماره گیری 700 و سپس فشردن دکمه 7 و سپس 8 و سپس 1

 

کد دستوری: #1*8*7*140*

 

کد دوره باقیمانده از طرح تعرفه تشویقی:

 

تلفن گویا: شماره گیری 700 و سپس فشردن دکمه 7 و سپس 8 و سپس 2

 

کد دستوری: #2*8*7*140*