تلفن گویا و کدهای دستوری

کد طلایی #۵۵۵* بستر اصلی کدهای دستوری ایرانسل است که امکان دسترسی شما به موارد زیر را فراهم می‌آورد:

 

مدیریت حساب

بسته‌های ترکیبی، پیامک، مکالمه

طرح‌های تعرفه

طرح‌های تخفیفی

تنظیمات

بسته‌های اینترنت

جشنواره‌های ایرانسل

پیشنهادات

تماس بدون شارژ


جدول کدها در ادامه ...


راهنمای مشترکان سیم‌کارت اعتباری

عملکرد

(USSD)کد دستوری

تلفن گویا (IVR)

منوی اصلی

۵۵۵#*

۷۰۰

اتصال به اپراتور

-

۷۰۰-۰

خرید بسته‌های اینترنت

۵#*۵۵۵*

۷۰۰-۶

اطلاع از باقیمانده بسته اینترنت همراه

۴#*۱*۵۵۵*

-

استعلام حساب کلی بسته‌های اینترنت

۴#*۱*۵۵۵*

-

بسته ترکیبی من

۵#*۵*۵۵۵*

-

استعلام مانده حساب

۲#*۱*۵۵۵*

۷۰۰-۱

منوی تغییر زبان

۳#*۴*۵۵۵*

۷۰۰-۲

تغییر زبان به فارسی

۱#*۳*۴*۵۵۵*

۷۰۰-۲-۱

تغییر زبان به انگلیسی

۲#*۳*۴*۵۵۵*

۷۰۰-۲-۲

منوی خدمات ام‌تی‌ان ایرانسل

-

۷۰۰-۳

فعال‌سازی پیام‌گیری صوتی

۱#*۵*۴*۵۵۵*

۷۰۰-۳-۱-۱

فعال‌سازی تماس‌های ناموفق

۲#*۵*۴*۵۵۵*

۷۰۰-۳-۱-۳

حذف تمامی خدمات پیام‌گیر

۳#*۵*۴*۵۵۵*

۷۰۰-۳-۱-۴

درخواست تنظیمات MMS

۱#*۴*۵۵۵*

۷۰۰-۳-۵

درخواست تنظیمات اینترنت همراه

۲#*۴*۵۵۵*

۷۰۰-۳-۶

شارژ مجدد

*۱۴۱*شماره رمز ۱۲ یا ۱۶ رقمی#

۷۰۰-۴-رمز ۱۲ یا ۱۶ رقمی

شارژ شگفت‌انگیز

*۱۴۴*شماره رمز ۱۲ رقمی#

-

سرویس خط به خط

*۱۴۲*رمز*مبلغ به ریال*شماره مقصد#

۷۰۰-۳-۸

منوی تغییر طرح تعرفه

۳#*۵۵۵*

۷۰۰-۷

طرح تعرفه اعتباری

۴#*۳*۵۵۵*

۷۰۰-۷-۱

انتقال از اعتباری به دائمی

۹#*۱*۵۵۵*

۷۰۰-۷-۴

طرح تعرفه تشویقی

۳#*۵۵۵*

۷۰۰-۷-۵

طرح تعرفه فعلی

۸#*۳*۵۵۵*

۷۰۰-۷-۸-۱

دوره باقیمانده از طرح تعرفه تشویقی

۹#*۳*۵۵۵*

۷۰۰-۷-۸-۲