اگر با اسم و شماره و اسم مدل های مختلف تبلت های ایسوس مشکل دارید، این پست مناسب شماست.

 

معمولا تبلت های ایسوس نام های تجاری مشابهی دارند ولی مدل های مختلفی دارند که از روی شماره مدل یا نام مدل آنها قابل شناسایی است، شماره مدل بر روی جعبه تبلت ها درج شده همینطور در قسمت تنظیمات اندروید، بخش درباره هم می توانید شماره مدل تبلت را پیدا کنید.

 

Settings "> " About " > " Model Number "

 

نام تجاری شماره مدل نام مدل
ASUS ZenPad S 8.0 P01M Z580C
ASUS ZenPad S 8.0 P01MA Z580CA
ASUS ZenPad C 7.0 P01Y Z170CG
ASUS ZenPad C 7.0 P01Z Z170C
ASUS ZenPad 10 P01T Z300CL
ASUS ZenPad 10 P01T/DA01 ZD300CL
ASUS ZenPad 10 P023 Z300C
ASUS ZenPad 10 P023/DA01 ZD300C
ASUS ZenPad 10 P021 Z300CG
ASUS ZenPad 10 P021/DA01 ZD300CG
ASUS Zenpad 10 Audio Dock DA01(For Z300 series) DA01
ASUS ZenPad 7.0 P01W Z370C
ASUS ZenPad 7.0 P01V Z370CG
ASUS ZenPad 7.0 P002 Z370KL
ASUS ZenPad 8.0 P024 Z380KL
ASUS ZenPad 8.0 P024 Z380KNL
Asus ZenPad 8 P022 Z380C/Z380CX
ASUS ZenPad 8.0 P00A Z380M
ASUS  PowerCae CB81 CB81
Audio Cover  (for 8'') CA81 CA81
ASUS Audio Cover CA71 CA71
ASUS Power Case CB71 CB71
ASUS ZenPad 10 P00C Z300M
ASUS ZenPad 10 P021 Z300CNG
ASUS ZenPad 10 P01T Z300CNL
Asus Zenpad 10 Mobile Dock  DK01(For Z300 Refresh) DK01
ZenPad 3S 10 P027 Z500M
ASUS ZenPad Z8 P008 ZT581KL
ASUS ZenPad Z10 P00I ZT500KL
ZenPad 3S 10 LTE P00I Z500KL
Asus Zenpad 10 Mobile Dock  DK02(For Z300 Refresh) DK02
Asus ZenPad 10 P00L Z301ML
Asus ZenPad 10 P00L Z301MFL
Asus Fonepad Note 6 K00G ME560CG
Asus Fonepad 7 K012 FE170CG
Asus Fonepad 7 K01N FE171CG
ASUS MeMO Pad  7 K017 ME170C
ASUS MeMO Pad  7 K01A ME70C/ME70CX
Asus Transformer Pad K014 TF303CL
Asus Transformer Pad K018 TF103CG
Asus Transformer Pad K01B TF303K
Asus Fonepad 8 K016 FE380CG
Asus Fonepad 8 K016 FE380CXG
ASUS MeMO Pad FHD 8 K015 ME581CL
ASUS MeMO Pad FHD 8 K01H ME581C
ASUS MeMO Pad 10 K01E ME103K
Asus Transformer Pad K010E TF103CE
Asus Fonepad 7 LTE K01Q FE375CL
ASUS MeMO Pad 7 K01U ME171C
ASUS MeMO Pad 7 K013

ME176C

 

 

امیدورام براتون مفید باشه.