کدهای دستوری ایرانسل کدهایی هستند که با کمک آن‌ها می‌توانید کارهایی چون تنظیمات حساب، اطلاعات از مانده شارژ سیم‌کارت، فعال کردن و غیرفعال کردن MMS و GPRS و … را انجام دهید. روش دیگر برای انجام این کارها استفاده از تلفن گویای ایرانسل است.

دیدن تمامی کدها در ادامه...

برای سهولت دسترسی شما کاربران عزیز، همه‌ی کدهای دستوری ایرانسل و دستور تلفن گویای معادل هر کدام را به تفکیک ایرانسل دائمی، ایرانسل اعبتاری و وایمکس ایرانسل در جداولی جمع‌آوری کرده ایم. شما می‌توانید با کپی کردن، ذخیره‌ یا پرینت این صفحه، همیشه به آن‌ها دسترسی داشته باشید.

استفاده از کدهای دستوری و تلفن گویا برای سیم‌کارت‌های اعتباری و دائمی ایرانسل رایگان است.

توجه کنید که کدهای دستوری اپراتورها مرتباً تغییر می کنند و ممکن است بعضی از کدها تغییر یا غیر فعال شوند، برای به روز رسانی این صفحه را ذخیره نمایید.

کدهای دستوری ایرانسل اعتباری
عملکرد تلفن گویا کد دستوری
خرید شارژ ایرانسل *۷۸۹*۹۹۹#
منوی اصلی ۷۰۰ *۵۵۵#
اتصال به اپراتور ۷۰۰-۰
خرید بسته‌های اینترنت ۷۰۰-۶ *۵۵۵*۵#
خرید بسته‌های اینترنت (یک راه دیگر) *۷۸۹*۹۹۹#
اطلاع از باقیمانده بسته اینترنت همراه *۵۵۵*۱*۴#
استعلام حساب کلی بسته‌های اینترنت *۱۴۱*۱۰#
بسته ترکیبی من *۴۴۴۴*۳#
استعلام مانده حساب ۷۰۰-۱ *۵۵۵*۱*۲#
منوی تغییر زبان ۷۰۰-۲ *۵۵۵*۴*۳#
تغییر زبان به فارسی ۷۰۰-۲-۱ *۵۵۵*۴*۳*۱#
تغییر زبان به انگلیسی ۷۰۰-۲-۲ *۵۵۵*۴*۳*۲#
۱منوی خدمات ام تی ان ایرانسل ۷۰۰-۳
فعال سازی پیام گیری صوتی ۷۰۰-۳-۱-۱ *۵۵۵*۴*۵*۱#
فعال سازی تماس های ناموفق ۷۰۰-۳-۱-۳ *۵۵۵*۴*۵*۲#
حذف تمامی خدمات پیام گیر ۷۰۰-۳-۱-۴ *۵۵۵*۴*۵*۳#
درخواست تنظیمات MMS ۷۰۰-۳-۵ *۵۵۵*۴*۱#
درخواست تنظیمات اینترنت همراه ۷۰۰-۳-۶ *۵۵۵*۴*۲#
مشاهده فهرست طلایی *۵۵۵*۳*۷*۳#
شارژ مجدد ۷۰۰-۴-رمز ۱۲ یا ۱۶ رقمی *۱۴۱*شماره رمز ۱۲ یا ۱۶ رقمی#
شارژ شگفت انگیز *۱۴۴*شماره رمز ۱۲ رقمی#
سرویس خط به خط ۷۰۰-۳-۸ *۱۴۲*رمز*مبلغ به ریال*شماره مقصد#
منوی تغییر طرح تعرفه ۷۰۰-۷ *۵۵۵*۳#
طرح های تعرفه اعتباری ۷۰۰-۷-۱ *۵۵۵*۳*۴#
انتقال از اعتباری به دائمی ۷۰۰-۷-۴ *۵۵۵*۱*۹#  یا *۷۰#
طرح های تعرفه تشویقی ۷۰۰-۷-۵ *۵۵۵*۳#
منوی اطلاعات حساب ۷۰۰-۷-۸ *۵۵۵*۳*۸#
طرح تعرفه فعلی ۷۰۰-۷-۸-۱ *۵۵۵*۳*۸#
دوره باقیمانده از طرح تعرفه تشویقی ۷۰۰-۷-۸-۲ *۵۵۵*۳*۹#

 

کدهای دستوری ایرانسل دائمی
عملکرد تلفن گویا کد دستوری
 منوی اصلی  ۷۰۰ *۵۵۵#
 اتصال به اپراتور  ۷۰۰-۰  –
 خرید بسته‌های اینترنت  ۷۰۰-۶ *۵۵۵*۵#
 اطلاع از باقیمانده بسته اینترنت همراه  – *۵۵۵*۱*۴#
 منوی اطلاعات حساب  ۷۰۰-۱ *۵۵۵*۱#
 استعلام مانده حساب و کد شناسه  ۷۰۰-۱-۱ *۵۵۵*۱*۲#
 طرح تعرفه فعلی  ۷۰۰-۱-۲ *۵۵۵*۳*۸#
 منوی تغییر زبان  ۷۰۰-۲ *۵۵۵*۴*۳#
 تغییر زبان به فارسی  ۷۰۰-۲-۱ *۵۵۵*۴*۳*۱#
 تغییر زبان به انگلیسی  ۷۰۰-۲-۲ *۵۵۵*۴*۳*۲#
 منوی خدمات ام تی ان ایرانسل  ۷۰۰-۳  –
 منوی خدمات پیامگیر و بازیابی تماس ناموفق  ۷۰۰-۳-۱ *۵۵۵*۴*۵#
 فعال سازی پیامگیر صوتی  ۷۰۰-۳-۱-۱ *۵۵۵*۴*۵*۱#
 فعال سازی بازیابی تماس های ناموفق  ۷۰۰-۳-۱-۳ *۵۵۵*۴*۵*۲#
 حذف تمامی خدمات پیام گیر  ۷۰۰-۳-۱-۴ *۵۵۵*۴*۵*۳#
 مشاهده فهرست طلایی  ۷۰۰-۳-۴-۳ *۵۵۵*۳*۷*۳#
 درخواست تنظیمات MMS  ۷۰۰-۳-۵ *۵۵۵*۴*۱#
 درخواست تنظیمات اینترنت همراه  ۷۰۰-۳-۶ *۵۵۵*۴*۲#
 منوی تغییر طرح تعرفه  ۷۰۰-۷ *۵۵۵*۳#
 پرداخت صورتحساب دائمی از طریق کارت شارژ  – *۱۳۰*شماره رمز ۱۲ یا ۱۶رقمی#

 

کدهای دستوری وایمکس ایرانسل
عملکرد تلفن گویا کد دستوری
خرید شارژ وایمکس ایرانسل *۷۸۹*۹۹۹#
منوی اصلی ۷۰۰ *۱۳۰#
اطلاعات حساب ۷۰۰-۰
اطلاعات حساب و شناسه پرداخت ۷۰۰-۱ *۱۳۰*۱#
باقی مانده بسته افزایشی ۷۰۰-۱-۱ *۱۳۰*۱*۱#
اطلاع از طرح تعرفه ۷۰۰-۱-۲ *۱۳۰*۱*۲#
اطلاع از مبلغ بدهی و وضعیت حساب کاربری ۷۰۰-۲ *۱۳۰*۲#
تغییر زبان ۷۰۰-۲-۱ *۱۳۰*۲*۱#
تغییر زبان به فارسی ۷۰۰-۲-۲ *۱۳۰*۲*۲#
تغییر زبان به انگلیسی ۷۰۰-۳ *۱۳۰*۳#
بارگذاری کارت شارژ ۷۰۰-۳-۱ *۱۳۰*۳*۱#
پرداخت ۷۰۰-۳-۱-۱ *۱۳۰*۳*۱*۱#
بسته افزایشی ۷۰۰-۳-۱-۳ *۱۳۰*۳*۱*۳#
طرح تعرفه ۷۰۰-۳-۱-۴ *۱۳۰*۳*۱*۴#
رمز عبور وایمکس ۷۰۰-۳-۴ *۱۳۰*۳*۴#
اتصال به اپراتور ۷۰۰-۳-۴-۱ *۱۳۰*۳*۴*۱#