برای عدم دریافت پیامک‌های تبلیغاتی، مشترکین می توانند به یکی از روش‌های زیر اقدام کنند:

  • ارسال عدد «1» به «8999»
  • شماره گیری کد دستوری *8999#
  • شماره گیری کد دستوری *800#
  • تماس با مرکز اطلاع رسانی 9990

 

  • مشترکین اپراتورها می توانند با ارسال عدد 1 به سرشماره 8999، نسبت به قطع سرویس پیام تبلیغاتی خود اقدام نمایند.
  • پیامک های اطلاع رسانی اپراتور و اطلاع رسانی سرویس‌های پایه و باند پهن همراه اول، پیامک‌های تبلیغاتی محسوب نمی شوند. بنابراین درصورت قطع سرویس پیام تبلیغاتی، مشترکین این نوع پیام ها را دریافت خواهند نمود.
  • برخی مشترکین به واسطه عضویت در باشگاهی خاص یا ارائه شماره خود به فروشگاه‌ها از این مبادی پیامک تبلیغاتی دریافت می کنند که در این خصوص نیز اپراتور دخالتی ندارد.

 

  • مشترکان همراه اول می توانند از طریق مراجعه به سامانه همراه من (پرتال و اپلیکیشن)  نسبت به فعال / غیرفعالسازی پیامک‌های تبلیغاتی اقدام نمایند.
  • مشترکان ایرانسل می توانند از طریق برنامه ایرانسل من (پرتال و اپلیکیشن)  نسبت به فعال / غیرفعالسازی پیامک‌های تبلیغاتی اقدام نمایند.