صبحانت و شبانت: بسته های اینترنت ساعات مشخص همراه اول


به گزارش موبایلیکا، بسته‌های ساعات مشخص همراه اول گروهی از بسته‌های پرسرعت نوترینو هستند که در بازه‌های زمانی مشخصی از شبانه‌روز قابل مصرف می‌باشند. این بسته ها به طور همزمان با سایر بسته های اینترنت همراه اول قابل فعالسازی هستند. مشترکین با شماره گیری*۱۰۰*۲۷# می‌توانند بسته های اینترنت ساعات مشخص را مشاهده و فعال نمایند.


در حال حاضر این بسته‌ها در دو نوع بسته‌های صبحانت (۶ صبح تا ۱۲ ظهر) و بسته‌های شبانت (۲ تا ۷ صبح) ارائه می‌شوند.

مشاهده حجم و تعرفه بسته ها در ادامه ...

 

 

بسته های صبجانت 

 

3 گیگابایت هفت‌روزه

 
 صبحانت: 6 صبح تا 12 ظهر
دائمی / اعتباری
4,000 تومان
*100*33121#
5 گیگابایت هفت‌روزه
 
 صبحانت: 6 صبح تا 12 ظهر
دائمی / اعتباری
5,000 تومان
*100*33122#
8 گیگابایت سی‌روزه
 
 صبحانت: 6 صبح تا 12 ظهر
دائمی / اعتباری
8,000 تومان
*100*33123#
12 گیگابایت سی‌روزه
 
 صبحانت: 6 صبح تا 12 ظهر
دائمی / اعتباری
10,000 تومان
*100*33124#

 

 

بسته های شبانت:

1 گیگابایت یک‌روزه
 
 شبانت: 2 تا 7 صبح
دائمی / اعتباری
900 تومان
*100*33111#
6 گیگابایت هفت‌روزه
 
 شبانت: 2 تا 7 صبح
دائمی / اعتباری
2,900 تومان
*100*33112#
12 گیگابایت سی‌روزه
 
 شبانت: 2 تا 7 صبح
دائمی / اعتباری
5,900 تومان
*100*33113#